Het dorp Nobelhorst!

In Almere Hout verrijst aan de oostkant een geheel nieuwe wijk met verschillende buurtjes die ruimte bieden aan woon-/werkhuizen, diverse voorzieningen en een plek geeft aan ondernemers. Een buurt met een eigen identiteit.

 

Door eigen initiatieven van bewoners en ondernemers is een groot deel van Nobelhorst ontstaat. Zelfbouwkavels en het opzetten van ondernemingen karakteriseren de buurt. En dit gebeurt allemaal op een kleine schaal. Samen met woningcorporatie Ymere en de gemeente Almere in de rol als mede-regisseurs is Nobelhorst tot stand gekomen. Maar de wijk wordt natuurlijk vooral gemaakt door de mensen zelf.

 

Natuur en duurzaamheid

Natuur en duurzaamheid zijn in Nobelhorst erg aanwezig. Natuur en duurzaamheid draagt bij aan een fijn en gezond buurtleven. Ambities op het gebied van duurzaamheid en natuurlijk beleving krijgen dan ook veel aandacht.

 

De wijk kent veel slootjes en kanalen in het plan, met natuurlijke en groene oevers. Samen met het Oeverbos en Beverbos garandeert dit een natuurlijk beleving voor jong en oud! Ook op duurzaamheid scoort de wijk goed. Om de huizen in Nobelhorst energie onafhankelijk en klimaatneutraal te maken worden tal van maatregelen getroffen om dit te bewerkstelligen. Zelfbouwers worden gestimuleerd en ondersteund om duurzaam te bouwen en alle huurhuizen worden voorzien van zonnepanelen.

 

Het volgende drietrapsmodel is de leidraad voor alle plannen van de Nobelhorst; eerst besparen, dan duurzaam toepassen en tenslotte, als het echt niet anders kan, niet-duurzame grondstoffen benutten.

 

pdf-icon Kavelpaspoort Nobelhorst

pdf-icon Flyer woningen Nobelhorst

Nobelhorst